KT meghívó 2012.11.27

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

M E G H Í V Ó

 

 1. november 27. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

 

 

 1. Soproni Vízművel kötendő megállapodás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2012.  évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. BURSA Hungarica elbírálásáról szóló szabályzat módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. BURSA Hungarica felsőoktatási kérelmek elbírálása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjának elbírálása

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A Polgármesteri hivatal munkatársainak évvégi jutalmazása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Kelt Fertőrákos, 2012. november 13.

 

 

  Baltigh Márta sk.

   Polgármester