KT meghívó 2012.12.18

FERTŐRÁKOS

M E G H Í V Ó

 1. december 18. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A fertőrákosi egyesületek évvégi beszámolója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A képviselő-testület 2013. évi munkaterve.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyes közüzemi szolgáltatások díjtételeinek megállapítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Kultúrház pályázat visszavonása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyebek

          074/157 hrsz. sárrázó kialakítása,

          Szabó Ákos kérelme a Templom mögötti gyalogút használatának kérdésében

 

Zárt ülés:

 

 1. Ápolási díj

    Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

Kelt Fertőrákos, 2012. december 4.

 

     Baltigh Márta

     Polgármester