KT meghívó 2013.01.29

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. január 29. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. Egyesületek beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Teljesítmény célkitűzések a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Az 1 évet meghaladó területbérleti szerződések megkötésére való polgármesteri felhatalmazás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetése (1. forduló).
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Egyebek.
 
Zárt ülés:
  1. Ápolási díj megszüntetése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 
Kelt Fertőrákos, 2013. január 15.
     Baltigh Márta

                                                                                       Polgármester