KT meghívó 2013.05.28

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. május 28. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
 1. Fertőrákosi Könyvtár munkatársának beszámolója.
 1. Pataki Béla és Pataki Béláné kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Gyöngyösi István kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A Fertőrákos 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (volt Kultúrház) hasznosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII.1.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 10/2003. (VIII.1.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. Jelentés gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. Tájékoztatás a Fertőrákos Boglárhegy településrész adóügyi vizsgálatának állásáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. A Fertőrákos Fő utca szélesítés, autóbuszöböl építés I. ütem közbeszerzési szerződés módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. Vagyon -, és felelősségbiztosításra beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A fertőrákosi Ravatalozó tetőszerkezetének javítására és a Fertőrákos Hegy utcában található gyalogjárda felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Fertőrákos belterületi utak javítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal épületének nyílászáró beépítésre érkezett árajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Orvosi ügyeleti Társulási Megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Margitbányai út Magyar Állam részére történő átadása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Sopron és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodás-tervezetének megtárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Kőfejtő bérleti díjából befolyó összeg lekötéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Egyebek.
 
 
Zárt ülés:
 1. Ápolási díj.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 
Kelt Fertőrákos, 2013. május 17.
        Baltigh Márta
        Polgármester