KT meghívó 2013.06.12

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. június 12. (szerda) a 17.00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülést követően azonnal a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. A Fertőrákosi Mithrasz szentély üzemeltetésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. Óvoda Fertőrákos Alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. Sopron Környéki Községek Orvosi ügyeletéről szóló feladat-ellátási szerződés elfogadása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Fertőrákos, Patak sor rekonstrukció tervezési munkái.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Egyebek.
 
 
Kelt Fertőrákos, 2013. június 6.
       Baltigh Márta

                                                                                 Polgármester