KT meghívó 2013.06.25

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2013. június 25. (kedd) 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
 
Zárt ülés:
 1. A Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatói munkakörére kiírt pályázatok véleményezése.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.   Elhatárolódó határozat dr. Ecsédi Károly képviselő 2013. június 7. napján elektronikus levél formájában tett  kijelentésétől.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Nyílt ülés:
 1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Nagy Imréné kérelme.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A Fertőrákos 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan ún. városfalon kívül eső részének hasznosítása.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Sopron Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Fertőrákos Patak sor burkolatcseréről beérkezett árajánlat tárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Vízóra aknák készítésre beérkezett árajánlat tárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Igazgatási szünet elrendelése.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 1. Polgármesteri Hivatal munkatársainak Köztisztviselői nap alkalmából való jutalmazása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyalása és elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 1. Tájékoztatás a 2013. I. féléves előirányzatok módosítására.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Egyebek
Kelt Fertőrákos, 2013. június 21.
       Baltigh Márta sk.
        Polgármester