KT meghívó 2013.09.24

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. szeptember 24. (kedd) 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
 
Nyílt ülés:
  1. Rendőrségi beszámoló.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertőrákos, Fő utca 190. sz. ingatlanra tervezendő közösségi ház tervezőjével való előzetes tervegyeztetés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Mithrasz szentélyben 2013. október 1. és 2013. december 31. között alkalmazandó gondnok szerződésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba új állandó tag választása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A 82/2013. (VII. 22.) KT határozatba foglalt, Fertőrákos Fő utcán biztonságtechnikai oszlopok kihelyezéséről szóló döntés végrehajtásának felfüggesztése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertőrákos 037 hrsz. ingatlan Magyar Államtól való átvételéről szóló megállapodás aláírására való felhatalmazás.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez   
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Vagyonkataszter felülvizsgálatáról szóló jelentés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. Egyebek
Zárt ülés:
  1. Felsőoktatási tanulmányi pályázatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Kelt Fertőrákos, 2013. szeptember 18.
       Baltigh Márta
       Polgármester