KT meghívó 2013.10.15

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. október 15. (kedd) 16.45 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
 
 
Zárt ülés:
1.      A Fertőrákos, Fő utca 8526. sz. út útszélesítés, buszforduló, járda és gyalogos átkelőhely építési beruházás közbeszerzési ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok és a fertőrákosi közvilágítás egyetemes villamosenergia szolgáltatóval való szerződés felmondása és új szolgáltatóval való szerződéskötésre való felhatalmazás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Kelt Fertőrákos, 2013. október 15.
                                                                                  Baltigh Márta sk.
                                                                                    polgármester