KT meghívó 2013.11.12

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. november 12. (kedd) 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
 
 
Nyílt ülés:
1.      A Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat kérelme az önkormányzat közigazgatási területén található, Soproni Vízmű Zrt. kezelésében álló ingatlan megvásárlásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központ megkeresése a fertőrákosi Püspöki Kastély udvarán található garázsok bérléséről.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
3.      A Fertőrákos buszforduló beruházásban megvalósuló járdaépítés kapcsán az érintett ingatlantulajdonosoktól 10.000 forint hozzájárulás kérése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
4.      A Csíkkarcfalvi testvértelepülés részére pénzbeli támogatás megállapítása a „Székelyek nagy menetelése” c. rendezvényen való részvételre.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
5.      A Mithrasz Építőközösség által kiépített víz-, és szennyvízvezeték ingyenes tulajdonba vételéről, és annak üzemeltetésre a Soproni vízmű Zrt. részér történő átadásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
6.      A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
7.      Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
8.      Az önkormányzat és szerveinek 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
9.      Egyebek
Kelt Fertőrákos, 2013. november 4.
                                                                                   Baltigh Márta
                                                                                   polgármester