KT meghívó 2013.12.17

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. december 17. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
 
  1. A Fertőrákos Meggyesi út jövőbeli forgalomkorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek szabályozásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Fertőrákos belterület 232 hrsz. elbirtoklási ügye.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. A 2014. évi belső ellenőrzésről szóló árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. A képviselő-testület 2014. évi munkaterve.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Az önkormányzat által bérbe adott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. A Fertőrákos külterület 053/1 helyrajzi számú ingatlan (Margitbányára vezető Pozsonyi út) Magyar Állam részére történő felajánlásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Egyebek
Kelt Fertőrákos, 2013. december 12.
     Baltigh Márta

                                                                               Polgármester