KT meghívó 2014.02.14.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. február 18. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
 
  1. Balázs Gabriella kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
  1. Hatos József kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
  1. „A Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztése” projekt kapcsán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé történő szándéknyilatkozat elfogadása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
  1. Az önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. A 4/2014. (I. 28.) KT határozat visszavonása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
  1. Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
  1. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. Egyebek
Zárt ülés:
  1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
Kelt Fertőrákos, 2014. február 12.
      Szentesi Ervin

                                                                                Alpolgármester