KT meghívó 2014.03.25.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. március 25. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
 1. Makk Lajos (9421 Fertőrákos, Fertő utca 3.) kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Pfaiffer Zoltán (9421 Fertőrákos, Fő utca 133.) kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek 2013. évi beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Az önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvének elfogadása.
Előterjesztés: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előterjesztés: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. Közbeszerzési bírálóbizottság új tagjának megválasztása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Fertőrákosi Temető kerítésének kijavítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút telekvásárlásaihoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. MADÉMA 2006. Útépítő Kft által elvégzett és elvégzendő pótmunkákról és azok pénzügyi forrásiról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Freiler László tervező árajánlatáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Steinheim településsel testvér-települési kapcsolatok felvételéről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Óvoda vezetői pályázat kiírása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Fűnyírótraktor beszerzésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. március 20.
Baltigh Márta

                                                                polgármester