KT meghívó 2014.04.29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. április 29. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.      Schuszter Mátyás kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      Feketéné Baranyai Katalin kérelme
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
3.      Beszámoló az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
4.      A Fő utcán megvalósuló járda felújítási beruházáshoz lakossági hozzájárulás megállapítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
5.      A temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
6.      Kérelem a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé a Fertőrákos 342 hrsz. megosztásához.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
7.      Földbizottság megválasztása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
8.      Árajánlat a Mithrasz szentély területén gyalogút készítésére.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
9.      Meggyesi úti behajtási engedélyekről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
10. Külterületi utak karbantartására való árajánlatok bekérése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Zárt ülés:
1.      Ápolási Díj.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. április 22.
Baltigh Márta
 polgármester