KT meghívó 2014.05.27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. május 27. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
 
Zárt ülés:
  1. Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach intézményvezetői munkakörre beérkezett pályázatról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Nyílt ülés:
1.      Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló 380 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      Fertőrákosi Könyvtár munkatársának beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
3.      Galambos György kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
4.      Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
5.      Soproni Vízmű Zrt. víziközmű rendszerek besorolásának és tulajdonviszonyainak rendezéséről szóló kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
6.      Fertőrákos Szt. Sebestyén utca közvilágítására beérkezett árajánlatról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
7.      Fertőrákos buszforduló gyalogátkelőhely megvilágítására beérkezett árajánlatokról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
8.      Polgármesteri Hivatal volt Családsegítő szolgálati iroda gázkazánjának cseréjéről való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
9.      Külterületi utak karbantartására való árajánlatok bekérése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
10. Meggyesi útra tervezett technikai akadály elkészítésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
11. Belterületi utak kátyúzására beérkezett árajánlatok.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
12. Fertőrákosi Óvodánál telepítendő gyalogátkelőhely tábla LED villogóval.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
13. Dr. Gabriel Liedermann egyezségi ajánlatáról való döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
14. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
15. Földbizottság megválasztása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
16. Egyebek
     Mosoly Klub támogatási kérelme
Kelt Fertőrákos, 2014. május 22.
  Szentesi Ervin sk.
   Alpolgármester