KT meghívó 2014.08.26.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. augusztus 26. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.      Fertőrákosi Óvoda tanévzáró beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      Fertőrákosi Lövészklub kérelme
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
3.      Fertőrákos Fő utca 190. sz. ingatlan bérbeadásra érkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
4.      Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj kiírásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
5.      A 26/2014. (III. 13.) KT határozat módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
7.      Szolgalmi jogot alapító szerződés jóváhagyása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
8.      Fertőrákos ún. középső park parkosítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
9.      Az új óvodaépülethez kapcsolódó pótmunkákról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
10. Fertőrákos belterületén megvalósítandó járdaépítésekre beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
11. Polgármester jutalmazása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
12. Tájékoztatás az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
13. Egyebek
– Fekete Krisztián és Feketéné Baranyai Katalin kérelme
Kelt Fertőrákos, 2014. augusztus 15.
Baltigh Márta

 polgármester