KT meghívó 2014. 09. 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
 
 
2014. szeptember 30. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
 
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
 
1.      Körzeti Megbízott beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Id. Horváth József ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Varga András ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Pácser Csaba ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Mosoly klub kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      BURSA Hungarica pályázathoz való csatlakozás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal számítógép állományának részleges lecseréléséről szóló árajánlatok tárgyalása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
8.      Egyebek
– Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
 
Zárt ülés:
 
1.      Ápolási díj kérelem.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 
Kelt Fertőrákos, 2014. szeptember 25.
 
Baltigh Márta

 polgármester