KT meghívó 2015. 01. 27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2015. január 27-én (kedden) – a délután 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
  1. Horváth Mátyás kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Id. Makovnik István kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2015-2019. év közötti Gazdasági Programja.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Teljesítmény célkitűzések a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal munkatársai részére.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
Zárt ülés:
  1. Felsőoktatási ösztöndíj pályázatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Pfeifer János kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Méltányossági közgyógyellátási kérelem.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Kelt Fertőrákos, 2015. január 21.
                                                                                              Palkovits János

                                                                                               polgármester