KT meghívó 2015. 02. 17.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2015. február 17-én (kedden) – a délután 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1.      Galambos Györgyné kérelme (belterületbe vonás).
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
2.      Egyesületek 2015. évi támogatása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3.      Fertőrákos bora 2015.pályázat kiírása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4.      Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
5.      Szociális juttatások rendszeréről szóló rendelet-tervezet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
6.      Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának megválasztása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
7.      Fertőrákos Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
8.      Közétkeztetésre kiírandó pályázatról szóló döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
Zárt ülés:
1.      Pfaiffer Zoltánnal bérleti szerződés megkötése
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Kelt Fertőrákos, 2015. február 12.
                                                                                              Palkovits János

polgármester