KT ülés meghívó 2014.11.25.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2014. november 25-én (kedden) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
 1. Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Képviselő-testület Bizottságainak megválasztása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 1. Német Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Fertő-Hanság Nemzeti Park kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Út a szabadságba (TF/ATHU/L00072/02.) projekthez kapott támogatás egy részének visszafizetéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Boglárhegyi Építőközösség kérelme (ivóvíz gerincvezeték beruházáshoz kapcsolódó 37 darab vízbekötés cseréje)
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Közmeghallgatás időpontjának kijelölése.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Zárt ülés:
 1. BURSA Hungarica felsőoktatási támogatási kérelmek elbírálása.
      Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Ápolási díj megszüntetés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. november „          „.
                                                                                              Palkovits János

                                                                                               polgármester