KT ülés meghívó 2014.12.16.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2014. december 16-án (kedden) – a délután 16.00 órakor kezdődő közmeghallgatás után közvetlenül kezdődően – a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
 1. Feketéné Baranyai Katalin kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Ágay Edith Fertőrákos, Felsőszikla sor 27/f. szám alatti lakossal kötendő megállapodásról és árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal egyik helyiségének (Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat) szigetelésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Temető nyilvántartás digitalizálására beérkezett árajánlatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 1. Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 1. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Helyi önkormányzati út átadásáról és országos közút egy részének megosztása után annak átvételéről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
                                  
 1. A képviselő-testület 2015. évi munkaterve.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Meggyesi úti behajtási engedélyek.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Pozsonyi út egy részének kisajátítása, illetve a Fertőrákos belterület 1841/2 hrsz. ingatlan hasznosítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Pfeifer Jánosné kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Kettinger Attila ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Gheorge Popescu ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. december „          „.
                                                                                              Palkovits János

                                                                                               polgármester