KT ülés meghívó

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. április 9. (kedd) du. 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. A Fertőrákos 919 és 920 helyrajzi számú ingatlanokból a Patak sorhoz csatolandó telekalakítás engedélyezése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Mithrasz szentély üzemeltetése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertőrákos Pozsonyi út (053/1 hrsz.) Magyar Állam részére történő ingyenes felajánlása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Az önkormányzat tulajdonában álló 03/3 helyrajzi számú ingatlanra termőföld elhelyezésének engedélyezése
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Soproni Vízmű Zrt. szerződés jóváhagyása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A talajterhelési díjról szóló 12/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
 
Kelt Fertőrákos, 2013. március 5.
      Baltigh Márta sk.
        Polgármester