Az első világháborús emlékmű

Az első világháborúnak sok véres áldozata volt Fertőrákosról. Emléküket a község népe a falu közepén állított szoborcsoporttal örökítette meg. Ez a német feliratú szobor talapzatának három oldalán ábécében örökíti meg a hősi halált halt százegy rákosi névsorát.

A kis kápolna

A templomtól lefelé sétálva a Fő utcán találjuk a kis kápolnát 1714-ből. A kápolna belső két oldalfalán egy-egy fülke látható szentképpel, a bejárattal szemben a végfal előtt Szűz Mária másfél méteres, festett szobra áll. Az építmény kőkeresztes homlokzatán, a bejárat fölött hosszú német szöveg, mely szerint: „Istennek, a legszentebb Szentháromságnak, továbbá Isten anyjának, Máriának tiszteletére… Continue reading A kis kápolna

A kitelepítési emlékmű

Örsi András szobrász alkotása a kitelepítés és a háború áldozatainak emlékére készült 1996-ban , az ötvenedik évfordulóra. A három megmunkált kőtömb ( középen a Rákosi Madonnával/ Die Kroisbacher Madonna ) az 1946-ban kitelepítettek nevével rávésve a várfal déli szakasza elé került.

Nepomuki Szent János szobra

A szobor a vízimalomtól a patak felé , a volt uradalmi magtár falában van fülkébe állítva. A feszületet tartó szent lábánál egy beteg fekszik. A felirat Szent János Titkos jelenésének több idézetét és az 1731-es évszámot viseli, tehát Szent János szentté avatása után 3 évvel állították. Az erősen megrongált szobrot 1995-ben egy lelkes Fertőrákos barát… Continue reading Nepomuki Szent János szobra

A Páneurópai Emlékmű

Kőfejtő Fertőrákos Fő utca 1. Tel.: +36/99/355-026 A kőfejtő északi dombján , mint egy felkiáltójel, Gabriela von Habsburg fémplasztikája emelkedik a magasba. A keresztet formázó szögesdrótok felhasználásával, fémből készített emlékoszlop a páneurópai piknik dátumát és néhány embernek a nevét örökíti meg, akiknek része volt benne. A tábla alatt körbefutó szalagon latin szöveg: In neccessariis unitas-in… Continue reading A Páneurópai Emlékmű

Szent Sebestyén szobra

A Sopron felé vezető úton, a kőfejtő közelében áll szent Sebestyén vértanú szobra , felirata szerint 1721-ben emelték. Az idők folyamán tönkrement eredeti helyére 1871-ben Vinczi Erzsébet újat faragtatott.

A Szentháromság szobor

A törökök bécsi veresége után hálából mindenfelé Szentháromság szobrokat állítottak. Ebből a mozgalomból Rákos is kivette a részét. A szobor az akkori városka végén állott, a kapun kívül, ahol a fertői dűlőút mentén később temető létesült. Az ion oszlopon álló Szentháromságnak csak a feje a régi, az oszlopot a múlt század végén újították fel.

Szobrok, sírkövek a templom körül

Fertőrákos Fő utca 121. A templom környékén több műemlék található . Keleti falának vakablakába kis piétaszobrocska került; déli fala mellett két síremlék áll: az egyik kb. 1740 körül való. Írása legnagyobbrészt elmosódott. Az előredomborodó írástáblát virágdíszes sávok szegélyezik, felette feszület s ennek lábánál, mint még a 17. században szokásos volt, a kő lábánál nyugvó család… Continue reading Szobrok, sírkövek a templom körül

Középkori várfal maradvány

Fertőrákost a középkorban mint  birtokközpontot még úgy kell elképzelnünk, mint egy tanyát: középpontban a birtokos házával, körülötte pedig a szolgálókéval. Leginkább Sopron városa próbálkozott a birtok és a hozzá tartozó kikötői vám megszerzésével, ennek során a soproniak 1311-ben lerombolták a püspöki-kastélyt, amiért 100 márka kártérítés megfizetésére kötelezték a szomszédos várost. A kastély 1318-ban már újra… Continue reading Középkori várfal maradvány

Ásvány múzeum

Amit nem hagyhat ki! Fertőrákos Fő utca 99 Makovnik István Kalcitkristály Múzeuma Kiválóan alkalmas a felnövekvő nemzedékek honismeretre és hazaszeretetre nevelésre, melyre ismét nagy szükség van. Alkalmas földrajz ismeretre is, mivel nem tudományosan van rendezve, hanem magyarország hegységei szerint, azok üledékes és vulkáni, valamint átalakult volta szerint. 2000 db magyarországi kalcitkristály szín és formagazdagságán, valamint… Continue reading Ásvány múzeum