Német Dal és Kultúregyesület Fertőrákos

Német Dal és Kultúregyesület Fertőrákos

Kórusunk1991-ben vegyeskarként alakult ujjá. Elődje az 1871-ben alapított Rákosi Férfidalegylet
(Männergesangsverein Kroisbach) volt. Egyesületünk célja a négyszólamú német kórustradíció ápolása és népszerűsítése.
Ezt kiegészítettük a német nemzetiségi világi és egyházi kórushagyományok ápolásával. Repertoárunk az alakulást követően
főként helyi gyűjtésű, elsősorban kétszólamú német népdalokból állt. Ma már négyszólamú német, kisebb számban magyar
illetve angol és latin nyelvű vegyeskari kórusműveket tartalmaz. Fellépéseink részben az egyházi év ünnepeihez köthető temp-
lomi fellépések pl.: (húsvét, ádventi koncert). Szívesen teszünk eleget felkéréseknek, meghívásoknak pl.:(kórustalálkozók).
A községben történő kultúrális és egyéb rendezvényeken is aktívan részt veszünk pl.: (szüreti felvonulás, búcsúi rendezvény,
családi nap, koszorúzás, temetés stb.).
2013-ban “kitüntetés arany” minősítést kaptunk a Magyarországi Ének- Zene és Tánccsoportok Szövetségétől a
(“Landesrat”-tól), amelyben az Egyházzenei és Kórusszekció tagja vagyunk. A KÓTA által szervezett rendezvényeken is
részt veszünk, legutóbb 2013 őszén a Verdi-Wagner-Erkel jubileumi győri előadásán.

Egyesületünk a német nemzetiségi hagyományápolást , hazai nemzetiségi illetve osztrák kórusokkal történő kapcsolattartás,
látogatás, tapasztalatcsere, közös fellépések, kórustalálkozók révén végzi.

Vegyeskarunk létszáma: 28 fő: (19 nő és 9 férfi)
Kórusvezető: Horváth Enikő Sára
Egyesület elnöke: Kotsmár Attiláné
Egyesület elnökhelyettese: dr. Molnár Gabriella