PB és KB meghívó 2013.03.18

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

KÖZSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
 
M E G H Í V Ó
2013. március 18. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes összevont Pénzügyi Bizottsági és Községfejlesztési Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1. A reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről, valamint a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 
 
Kelt Fertőrákos, 2013. március 11.
Dr. Ecsédi Károly sk.                          Földes Tamás sk.
                            KB Elnök                                             PB Elnök