PB jkv. 2013.03.25

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG                            5/2013.
KÖZSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG        3/2013.
FERTŐRÁKOS
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. március 25-én 18.00 órakor megtartott Pénzügyi Bizottsági és Községfejlesztési Bizottsági összevont ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás PB Elnök,
Kovács Pál PB tag,
Puskás Csaba PB tag
Földes Tamás Községfejlesztési B. tag,
Rajki János Községfejlesztési B. külső tag.
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin alpolgármester
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy mindkét bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. Tekintettel arra, hogy a Községfejlesztési Bizottság elnöke nem vesz részt az ülésen, az ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti.
Szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
 1. Fertőrákos Kőfejtő előtti épületek lebontása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Mithrasz szentély üzemeltetésére beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Boglárhegyi gyalogút megvalósításáról és a kivitelező kiválasztásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Temető kerítés felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Kultúrház pályázat visszavonása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Az önkormányzat tulajdonában álló Fő utca 190. sz. épület terveztetése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Rövid és közép távú fejlesztési terv elkészítésére való felhatalmazás
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A településen kiépítendő ún. QR kódok költségeiről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. SMJV kérelme az önkormányzat tulajdonában álló Margitbányai út vagyonkezelői jogának átadására.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Fertőrákos Kőfejtő előtti épületek lebontása.
Megkezdődik a Kőfejtő beruházás, SMJV tájékoztatása szerint idén májusban elindul és 2014. évben le is zárul. A 3 épülettel kapcsolatosan SMJV levelében arról tájékoztattak, hogy kívánatos lenne az épületek bontása a fogadóépület miatt. Az épületek a 345 helyrajzi számon vannak, amit nem adtunk át Sopronnak.
Baltigh Márta polgármester:
Nem egyidőben kell elbontani, a buszváró épülete a miénk, az rögtön bontásra kerülne. Az italbolt tulajdonosa és bérlője között szerződés van, erre tekintettel állapítottuk meg a határidőt.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Kérdezném a meghívottakat, szeretnének valamit hozzáfűzni, kérdezni?
Németh Csaba:
Nyár végéig nyitva lehetne a bolt?
Baltigh Márta polgármester:
Az előterjesztésben május vége szerepel.
Németh Csaba:
Nem régen alakítottuk át a boltot élelmiszerbolttá. A soproni hivatalban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az építkezés még legalább 1 évig elhúzódik, erre tekintettel történt meg az átalakítás.
Baltigh Márta polgármester:
Február 15. napján kelt levéllel fordultunk SMJV Polgármesteréhez ebben az ügyben és február 25-én kelt levelében válaszolt is.
Németh Csaba:
Más önkormányzati épület esetleg nincs, amit bérbe tudnánk venni élelmiszer bolt ügyében? Vagy üres önkormányzati földterület a falu közepén?
Baltigh Márta polgármester:
A Fő utca 53. számú, volt Kultúrház épületet tudjuk csak felajánlani esetleg, mert az üres.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
18/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Kőfejtő területén található 3 felépítmény bontásáról szóló határozati javaslatot megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
3/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága a Kőfejtő területén található 3 felépítmény bontásáról szóló határozati javaslatot megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Dr. Rab Attila kérelme.
 
Különböző kis önkormányzati telkek egyben való értékesítéséről lenne szó. Az értékbecslés megtörtént, a területek összértéke 638.800 forintban lett meghatározva.
Kovács Pál PB tag:
Legalább lesz gazdája a területnek. Van a szomszédoknak elővásárlási joga?
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
A szomszédoknak nincs elővásárlási joga, mert ezek belterületi építőtelkek, nem földterületek. Az államnak lenne, ha bizonyos értékhatárt elérne.
Annyit egészítenék ki, hogy nem 4, hanem 5 hrsz. eladásáról van szó. Az 5. hrsz-ben csak fele tulajdonunk van és a mindenkori másik hrsz. tulajdonosát illeti meg. Az eladás minden hrsz-re érvényes lenne.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Egyetértek az eladással, de a nyílt licittel nem.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
19/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága dr. Rab Attila kérelmét megtárgyalta és az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos 958, 960, 962 és 964/2 hrsz ingatlanok értékesítését egyben, nyílt liciten támogatja, melyben a kikiáltási ár az értékbecslésben szereplő 638.800 Ft.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 1 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem támogatta.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Mithrasz szentély üzemeltetésére beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Baltigh Márta polgármester:
Nem érkezett ajánlat.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Miért fizessen valaki 1 millió forintot, ha ingyen is odaviheti a vendégeit?
 
Földes Tamás PB Elnök:
Előterjesztés nem készült arra tekintettel, hogy nem tudtuk, lesz-e érvényes pályázó. Arról kellene szólnia a KT határozatnak, hogy a pályázat eredménytelen és felhatalmazza a KT a polgármestert, hogy egy nonprofit kft alapításának lehetőségét vizsgáltassa meg és azt tárja a KT elé. A Mithrasz üzemeltetésre kapott majdnem 6 millió forint megérkezett, de ez csak erre fordítható.
Baltigh Márta polgármester:
Felhívtam a  fertőszentmiklósi polgármester kollégát nonprofit kft. ügyben. Azt mondta, hogy gondolkodtak ilyen megoldásban, de kiszámolták, hogy nem éri meg ilyet üzemeltetni és létrehozni. Alaptőke kell, fizetni kell a vezetőt és az alkalmazottakat, egyáltalán ki lenne a vezetője.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Egyszemélyes Kft.-t lehet csinálni. Én emellett vagyok, sok tekintetben ez a járható út. Lehetne az ÁFA-nak egy részét is visszaigényelni.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
20/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Mithrasz szentély üzemeltetetésére kiírt pályázatot – tekintettel arra, hogy nem érkezett ajánlat – eredménytelennek nyilvánítását javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a Mithrasz szentély üzemeltetésre Nonprofit Kft. létrehozásának jogi feltételeiről, lehetőségéről és gazdaságosságáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
4/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága a Mithrasz szentély üzemeltetetésére kiírt pályázatot – tekintettel arra, hogy nem érkezett ajánlat – eredménytelennek nyilvánítjását javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a Mithrasz szentély üzemeltetésre Nonprofit Kft. létrehozásának jogi feltételeiről, lehetőségéről és gazdaságosságáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Boglárhegyi gyalogút megvalósításáról és a kivitelező kiválasztásáról szóló döntés.
 
Az előterjesztést mindenki megkapta, javaslom, hogy a legolcsóbb beérkezett árajánlatot, azaz a GP-Grabenbau árajánlatát javasoljuk a testületnek 1.198500 Ft + ÁFA összegben a drágább, de jobb minőségű murvával.
 
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
21/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Pozsonyi út mellett kialakítandó gyalogútra beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-Grabenbau Kft. 2013. február 4. napján beérkezett, 1.198.500 Ft + ÁFA, azaz egymillió-egyszázkilencvennyolcezerötszáz forint + általános forgalmi adó árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Kivitelezési határidő: 2013. május 15.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
5/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Pozsonyi út mellett kialakítandó gyalogútra beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-Grabenbau Kft. 2013. február 4. napján beérkezett, 1.198.500 Ft + ÁFA, azaz egymillió-egyszázkilencvennyolcezerötszáz forint + általános forgalmi adó árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Kivitelezési határidő: 2013. május 15.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Temető kerítés felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés
 
Megérkezett a 3 árajánlat, a legolcsóbb árajánlatot javaslom elfogadni, amit takács László adott be, aki a kerítés másik szakaszát is felújította tavaly. Az idei költségvetésben szerepel, kérem a Jegyző urat, hogy a testületi ülésre szóló határozati javaslatot egészítse ki itt is és a boglárhegyi gyalogút tekintetében is, hogy a költségvetésben pontosan mely soron szerepel ez az összeg.
 
Baltigh Márta polgármester:
A ravatalozó teteje beázik, erre is kérnék majd 3 árajánlatot. Az egyház vállalta, hogy a ravatalozó belső részét felújíttatja.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
22/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi temető kerítésének felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül Takács Lászlóné EV. (székhely 9421 Fertőrákos, Ifjúság utca 5., adószám: 65804764-1-51) által bruttó 1.280.450 Ft, azaz egymillió-kettőszáznyolcvanezernégyszázötven forintos árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Kivitelezési határidő: 2013. május 31.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
6/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi temető kerítésének felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül Takács Lászlóné EV. (székhely 9421 Fertőrákos, Ifjúság utca 5., adószám: 65804764-1-51) által bruttó 1.280.450 Ft, azaz egymillió-kettőszáznyolcvanezernégyszázötven forintos árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Kivitelezési határidő: 2013. május 31.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
23/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a Temető ravatalozó tetejének beázását egy kivitelezővel méresse fel és a felmérés eredményeképpen kérjen a kivitelezésre 3 árajánlatot, melyeket a következő Képviselő-testületi ülésre terjesszen elő.
 
A megvalósuló beruházás költségei a Fertőrákos Pozsonyi úti gyalogjárda (intézményi beruházások 05. űrlap 1. sor) megvalósítására elkülönített keret fennmaradó részének terhére kerül elszámolásra.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. április 30.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Kultúrház pályázat visszavonása.
 
Javaslom, hogy vonjuk vissza a pályázatunkat, mert az elnyert pályázatot más épületre nem lehet átvinni.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
24/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat által elnyert, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2011. április 20. napján kelt határozatában megállapított, a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatásra a 2009. 12. 21. napján 2071856537 számon beadott támogatási kérelmünk visszavonását és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
7/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat által elnyert, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2011. április 20. napján kelt határozatában megállapított, a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatásra a 2009. 12. 21. napján 2071856537 számon beadott támogatási kérelmünk visszavonását és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Az önkormányzat tulajdonában álló Fő utca 190. sz. épület terveztetése.
 
Az előző napirendi ponttal összefüggésben erre az ingatlanra előlről kellene kezdeni a tervezést a Leader pályázat miatt. Az építmény adottságait, a HÉSZ-t áttekintve kellene megtervezni. A tetőteret el kell felejteni, csak földszinten lehet gondolkodni.
 
Rajki János Községfejlesztési bizottság külső tagja:
Tervezési irányelveket meg kell adnunk.
 
Baltigh Márta polgármester:
A volt irattár legyen elbontva, a volt jegyzői iroda legyen felújítva, kaphatna más funkciót, pol. Apartman. Meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést és az épület szigetelését is.
 
Kovács Pál, PB tag:
A rövidebb épület mögé lehetne építeni egy fedett rendezvényteret, arra szüksége lenne a településnek.
 
Rajki János Községfejlesztési bizottság külső tagja:
A korábbi testületnek volt egy olyan elképzelése, hogy a Fő utca 190-ben kialakítani egy zárt udvart. Akár télikert funkcióval. Mi mondjuk meg a tervezőnek a kívánságainkat és ő majd megmondja, hogy abból mit lehet megoldani.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Legfeljebb br. 1 millió forint lehet a tervezési díj, ami a tartalék terhére lenne elszámolva.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
25/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos, Fő utca 190. számú ingatlan (Fertőrákos 47 hrsz.) hasznosítására vonatkozó előterjesztést és azt támogatja azzal, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az épület engedélyeztetési terveinek elkészítésére megbízzon egy „A” kategóriás építészt.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
8/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos, Fő utca 190. számú ingatlan (Fertőrákos 47 hrsz.) hasznosítására vonatkozó előterjesztést és azt támogatja azzal, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az épület engedélyeztetési terveinek elkészítésére megbízzon egy „A” kategóriás építészt.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 8. napirendi pontra.
Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv.
Március 31-ig el kell készíteni az önkormányzatnak, erre törvény kötelezi. Ingatlan kataszterünk van, ami nagyjából pontos. Az előterjesztéssel egyetértek, és javaslom, hogy a vagyonkataszter pontosításra kerüljön június 30-ig, pl. a földterületek AK értéke is bekerüljön.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
26/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Fertőrákos Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
9/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Fertőrákos Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 9. napirendi pontra.
Rövid és közép távú fejlesztési terv elkészítésére való felhatalmazás
 
Javaslom, hogy egy ilyen terv készüljön, ennek az elkészítésével bízza meg a KT a Községfejlesztési bizottságot, hogy ne ad hoc módon tervezzünk beruházásokat.
Rövid távú 2015-ig,
Középtávú 2018-ig szóljon.
Úgy számolom, hogy éves szinten kb. 30 millió forintot költhet az önkormányzat fejlesztésekre.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Nem kétségbevonva a KT tudását és jóindulatát, de meg kellene a falut is kérdezni ezekről az irányvonalakról.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Szerepel az előterjesztésben, hogy 2 fordulós lenne a tervezés és a lakosságot is bele kell vonni.
 
 
Földes Tamás PB Elnök:
A Rákosi Hírmondóban is szerepel majd és a honlapon is lehetne véleményt mondani.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
27/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat rövid-, és közép távú fejlesztési tervének elkészítésére vonatkozó előterjesztést és felkéri a Községfejlesztési Bizottságot, hogy a fejlesztési terv koncepcióját készítse el.
 
Felelős: dr. Ecsédi Károly Községfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2013. május 15.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 10. napirendi pontra.
A településen kiépítendő ún. QR kódok költségeiről szóló döntés.
 
Pácser Attila megbízási díja QR kódonként 500 Ft. Azt gondolom, hogy erre írjunk be 40.000 Ft + járulékai, a lektorálásra és fordításra 60.000 Ft + járulékait, mert valószínűleg mindkét esetben megbízási szerződés lesz kötve.
A légifelvételt meg kellene szerezni és a hozzájárulásukat is arra, hogy felhasználhassuk.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
A tervezésre még csak 1 árajánlat jött be, de a tervező felvetette, hogy a légifelvételeken csak háztetőket és zöld növényzetet lehet látni, azt nem ajánlja információs táblához.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Kérjünk be tervezőktől még árajánlatokat és a kivitelezési határidő legyen május 15. az egész projektre, hogy a turistaszezonra ez felálljon.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
28/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a QR kódokkal kapcsolatosan beérkezett árajánlatokat és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
10/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a QR kódokkal kapcsolatosan beérkezett árajánlatokat és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. március 26.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 11. napirendi pontra.
SMJV kérelme az önkormányzat tulajdonában álló Margitbányai út vagyonkezelői jogának átadására.
A Meggyesi út átadása folyamatban van csak Völlner Úr aláírása hiányzik. Kb. 2 héten belül átadás. Egyetértve az állami átvétellel, de ne az legyen, hogy összecsúszik időben a két kérelem és az egyik meghiúsul. A szerződés módosítással is egyetértek.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
29/2013. (III. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjének 2013. március 12. napján kelt, a két önkormányzat között 2008. decemberében kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló kérelmét, és azt támogatja azzal, hogy az Együttműködési Megállapodás 6. pontjában szereplő, a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 053/1 helyrajzi számú út (természetben Margitbányára vezető út) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő karbantartási kötelezettsége helyett kezelői jog illesse meg. 
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kezelői jog földhivatali bejegyzése után döntsön az érintet út Magyar Állam részére történő felajánlásáról.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. április 15.
 
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
11/2013. (III. 25.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjének 2013. március 12. napján kelt, a két önkormányzat között 2008. decemberében kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló kérelmét, és azt támogatja azzal, hogy az Együttműködési Megállapodás 6. pontjában szereplő, a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 053/1 helyrajzi számú út (természetben Margitbányára vezető út) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő karbantartási kötelezettsége helyett kezelői jog illesse meg. 
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Községfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kezelői jog földhivatali bejegyzése után döntsön az érintet út Magyar Állam részére történő felajánlásáról.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. április 15.
 
Földes Tamás PB Elnök:
 
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Földes Tamás                           Kovács Pál                              Puskás Csaba

               PB Elnök                                      PB tag                                     PB tag