PB jkv. 2014.01.27.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
1/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. január 27. napján 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Kovács Pál PB tag,
Puskás Csaba képviselő, PB tag.
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a PB 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
1/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. január 27-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. A 2014. évi belső ellenőrzési terv és Stratégiai Ellenőrzési Terv (2014-2018.) elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület tagságának fenntartása a 2014-2020. időszakra.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Mithrasz szentély 2014. évi nyitvatartásának meghatározása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Galambos György (Boglárhegyi Építőközösség) beadványa.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése (I. forduló).
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Csíkkarcfalva testvértelepülés küldöttsége vendéglátásának költségei.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Német Önkormányzat kérelme.
Előterjesztő: Wild Robert képviselő
Felelős: Földes Tamás PB Elnök
Határidő: azonnal
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Beck Domonkossal kötött az önkormányzat szerződést.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
A szerződésben foglalt 10 ellenőri munkanapra a hivatallal egyeztetve készítette el a 2014. évi belső ellenőrzési tervet és a 2014-2018. időszakra a stratégiai tervet. 2014. évben a 2014. január 1. állapotnak megfelelő belső pénzügyi szabályzatok megfelelőségét ellenőrzi, különös tekintettel mind a jogszabályi, mind a rendszerbeli változásokra és megteszi a módosítási javaslatait. Erre nekem intézkedési tervet kell készítenem, határidőkkel, amit egy utóellenőrzés körében ismét ellenőriz.
 
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
2/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Tervét és a 2014. évi Belső Ellenőrzési Tervét és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. január 31.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A vagyonrendelet módosítása szükséges egy pontban. A decemberi KT ülésen úgy döntött a testület, hogy a 232 hrsz. ingatlant elbirtoklás jogcímen átadja Bors Ferencné részére. Ez a vagyon a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak között található a vagyonrendelet függelékét képező vagyonrendeletben, ezt kell áttenni a forgalomképes vagyontárgyak körébe. A szerződéssel kapcsolatban január elején hívtam az ügyfél ügyvédjét, azt ígérte, hogy átküldi a szerződés tervezetet, amit a mai napig nem küldött.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
3/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. január 31.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Többször előfordult már, hogy indultunk egy pályázaton és nem nyertünk.
Baltigh Márta polgármester:
A 2013. évben a Leader Egyesület tagdíja 10.000 Ft volt.
Földes Tamás PB Elnök:
Ez nem akkora összeg, hogy érdemes ezért kilépni.
 
Baltigh Márta polgármester:
Akkor is lehet pályázni, ha nem vagyunk tagok.
 
Földes Tamás PB Elnök:
De az előnyt jelenthet.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
4/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy az önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesületben, amely a térség 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. január 31. 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Az elmúlt év tapasztalata alapján lett az előterjesztés elkészítve a Mithrasz szentély nyitva tartásáról.
A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az EMMI rendelet a támogatásokról, Fertőrákos 6.034.000 forint támogatást kap a Mithrasz szentélyre.
Baltigh Márta polgármester:
Statisztika készült a tavalyi látogatói létszámról, időszakonként és felnőtt, gyermek bontásban is.
A nyitvatartási idő:
2014. május 1. és 2014. május 14. között és 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 30. között:
Péntektől vasárnapig 10-16 óra között.
Ettől eltérő időpontban, minimum 10 fős csoport előzetes bejelentkezése esetén.
2014. május 15. és 2014. augusztus 31. között
Keddtől vasárnapig 10-18 óra között
Ez összesen 860 óra nyitva tartás. Nettó 1.000 forintos órabért számoltunk, ahogy a 2013. évben is, ez munkáltató járulékokkal együtt kb. 1.500.000 Ft.
Orbánné Kalmár Judit, aki a tavalyi évben ezt a munkát koordinálta, idén már a munkakörébe foglalva csinálja, ugyanis 4 órásról 8 órásra emeltük a munkaidejét és ebben könytárosi és közművelődési feladatokat is ellát.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
5/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Mithrasz szentély 2014. évi üzemeltetéséről szóló előterjesztést, melyet az előterjesztésben foglalt tartalommal javasol elfogadni a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. január 31. 
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag megérkezik.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Rövidesen kezdődik az építkezés. Összekapcsolják a 2 rendszert, át kell kötni a régi vezetéket. Ez elvégezhető a vízmű pénzéből, az önkormányzat tényleges támogatása nulla lenne. A vízmű felé már jeleztük, de egy testületi döntés is kell.
Galambos György:
Az Alsószikla sori nyomásfokozótól kell kiépítenünk a rendszert, a meglévő eternit vezetéket és a régi bekötések cseréjét viszont előírta részünkre a hatóság. A tavalyi évben ezt több helyen a vízmű meg csinálta a faluban. Ezért kértük, hogy ezt ne az építőközösség építse ki.
Földes Tamás PB Elnök:
Kb. 50 millió forint pozitívumunk van a vízműnél. Az ún. lakótelepen elkészült csatornát a vízmű nem vette át üzemeltetésre, ebből a pénzből meg lehetne csináltatni. Kérdést kellene intézni a vízmű felé ebben az ügyben is. Ezt az összeget 2015. évben nullázni kell.
Baltigh Márta polgármester:
Én már érdeklődtem. Horváth István Osztályvezető Úr a vízműnél azt a tájékoztatást adta, hogy vizsgálják, hogyan lett ez a sokmilliós pozitívum. Azt gyanítják, hogy számolási hiba történt.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Nem az egész lakótelepet kellene kiváltani.
Földes Tamás PB Elnök:
Mélységi problémák vannak.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
6/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2014. január 13. napján kelt, a Fertőrákos Boglárhegyen megvalósuló új ivóvíz gerincvezeték szakaszának és 37 darab fogyasztói leágazás cseréjéről szóló kérelmét, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. január 31.
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Ehhez szorosan kapcsolódik a 7-8. napirendi pont is, ezeket szeretném előbb megbeszélni, mert ezek kihatással vannak a költségvetésre.
Csíkkarcfalva testvértelepülés küldöttsége vendéglátásának költségei.
Csíkkarcfalva polgármestere 2014. január 10-én jelezte, hogy az egész Képviselő-testületük, valamint a Jegyző Asszony, összesen 14 fő 2014. január 22-26. között érkezik Magyarországra és meglátogatja a magyarországi testvértelepüléseiket. Fertőrákosra 2014. január 22-én érkeztek és január 24-éig maradtak.
Sürgősségi előterjesztésként tárgyalná a testület. A költségvetésbe be van tervezve a testvérvárosi találkozó 3 millió forinttal, az átmeneti gazdálkodás szabályai miatt azonban erről egy előzetes döntés szükséges. A költsége kb. 400.000 forint lenne.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
7/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Csíkkarcfalva testvértelepülés teljes Képviselő-testületének 2014. január 22-24. közötti vendéglátásról szóló előterjesztést és annak költségét legfeljebb 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint erejéig javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek a később kiállított számlák alapján az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének testvérvárosi találkozó terhére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. január 31. 
Földes Tamás PB Elnök:
Térjünk át a Német Önkormányzat kérelmére.
A templom térrendezése során a korábbi Mária szobor talapzatát megtalálták, ami nagyon stabil. Most egy új Mária szobrot szeretnének oda felállítani. A teljes összeg 1.340.000 forint, ebből kérnének 400-670 e forint összegben támogatást. Én a magam részéről 500.000 forintot javaslok. A búcsú keretében szeretnék felavatni. A tartalék jelenleg 4.843.000 forint, ennek a terhére gondoltam.
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
A Polgármesteri Hivatal finanszírozásának fel nem használt részét, azaz a 0,75 főt az önkormányzatnál került be a költségvetésbe, tehát az a célmaradvány összege.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Nem az ateizmus beszél belőlem. Nem mondom azt sem, hogy a templom fenntartására fordítsunk pénzt. Azt mondom, hogy ne a hitéletre adjunk. Ha más hitközség megjelenik, akkor is ilyen pozitív lenne a hozzáállás? Akadémikus a kérdés, de a templom felújításának kezdetekor nagy volt a felháborodás, hogy minek újítjuk fel? Én ebből az aspektusból tettem fel a kérdést.
Földes Tamás PB Elnök:
Úgy gondolom, mivel itt korábban állt egy szobor, amit azóta a község nem pótolt. Ezt a mulasztást pótolnánk. Katolikus volt az egész falu. A vallástól elvonatkoztatva, egy régi szobrot, amit a rákosiak tettek oda, azt a rákosiak pótolnának. Emeli a tér képét. Ennyit megér a régiekre való tekintettel.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Úgy élem meg ezt a kérdést, mint a templom órájának felújítását. Nem csak a hívők látogatják a templomot, nem csak ők nézik és hallgatják az órát, hanem a nem hívők és a turisták is. A templom egy kultúrtörténeti emlék. Ha más történelmi egyház bejelentkezne? Azoknak nincs köze Fertőrákoshoz. Egyetértek az 500.000 forint támogatással.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Hellyel közel igaz, amit mondtál. A hitélet egy dolog, aki gyakorolja, az áldozzon rá. Én az elvek miatt szóltam.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Nálam is elvi kérdés.
Galambos György:
Az egyház is mondhatná, hogy a hívők szálljanak be a szoborállításba.
Földes Tamás PB Elnök:
Van egy ún. „Mindenki keresztje”, amit restaurálni kellene. Ez a fakereszt, aminek restaurálási költsége 1.5 m Ft. Ezt teljes egészében az egyházközösség kíván megvalósítani.
Naske Lászlóné gazd. előadó:
Támogatás lesz, vagy kiadás? Ki lesz a támogatott?
Földes Tamás PB Elnök:
Német Önkormányzat a kezdeményezője és a lebonyolítója is, ezért azt gondolom, hogy támogatás lenne az ő részükre erre a célra.
Naske Lászlóné gazd. előadó:
60. sorba, az államháztartáson belüli támogatás sorba tudom akkor betenni az összeget a céltartalék terhére.
Földes Tamás PB Elnök:
A szoboravatást a búcsú keretében pedig az önkormányzatszervezze.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
8/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a fertőrákosi Német Önkormányzat 2014. január 27. napján kelt kérelmét és a fertőrákosi templom udvarán Mária szobor felállítási költségeihez 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a Német Önkormányzat részére az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének terhére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. január 31.
Kovács Pál képviselő, PB tag:
Még a vízmű pénzre visszatérve. A Fő utcán sok probléma van az átemelő szivattyúkkal, nagy költségei vannak és az áramot is mi adjuk. Meg kellene kérdezni, nem tudnának e valamilyen kedvezményt adni?
Földes Tamás PB Elnök:
Kedvezményt a díjból biztos nem tudnak adni, de a szivattyú javításba esetleg. Meg kell ezt is kérdezni, hogy ilyen esetekben a szivattyúk pótlását/javítását lehet-e ebből a vízmű keretből fizetni?
A februári KT ülésre szeretnénk erre választ kapni.
Térjünk rá a költségvetésre.
Már átbeszéltük egyszer, az lett átdolgozva, remélem a holnapi napon el tudjuk fogadni. Szóbeli konzultációt is folytattam dr. Ecsédi képviselővel. Minden kérdést bele tudtunk tenni.
Óvoda: normatíva fedezi a működést, csak a fejlesztést kellett beletenni, mely 45 millió forint az új óvoda épületre, emellett 2 millió forint az első beszerzésre.
Polg. Hivatal: működési költség itt is fedezve van, még megtakarítás is van. Képviselők laptop beszerzése is benne van a következő testület részére.
A lábazat javítást kivettük, ha úgy alakul, akkor be tudjuk majd tenni. Kérjünk rá árajánlatot, méressük fel.
Önkormányzat: minden benne van, az összes beruházás.
Baltigh Márta polgármester:
A 2 gondnokunk bére 2014. február 1. napjától nettó 100.000 Ft lenne, mert nagyon meg vagyunk velük elégedve. Sesztáknét pedig 6 órában vettük fel, aki a parkgondozás és közterület takarítást végzi.
Földes Tamás PB Elnök:
A testvér-települési kapcsolatokra 3 millió forint van benn, ezen felül benne van az idősek köszöntése és a karácsonyi ajándék a gyerekeknek és a búcsú.
Baltigh Márta polgármester:
Egyesületek:
Lövészklub                                          200 e Ft,
Tűzoltó Egyesület                                700 e Ft (+ 1.000 e Ft Tűzoltónapra),
Sportegyesület                                     700 e Ft,
Német Dal és Kultúregyesület 500 e Ft,
Rákosi Fúvósok                                  500 e Ft,
Mosoly Klub                                       400 e Ft,
Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag:
Palkovits Úr a Fertőrákosi Sportegyesület éléről a szombati napon lemondott, a közgyűlés új elnökséget választott, akik szeretnének bejönni a Polgármester Asszonyhoz egyeztetni.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
A sportegyesület 700 e forintja mire megy el?
Baltigh Márta polgármester:
Nevezési díj a sok.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Lövészklub 200 e Ft. Szednek tagdíjat?
Baltigh Márta polgármester:
Meghívtak a közgyűlésükre, melyen részt vettem. Kaptam egy listát a tagokról. Szednek tagdíjat, havi 200 Ft.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tag:
Nekem az arányokkal van problémám. Az, hogy egy egyesület mit tesz le az asztalra.
Baltigh Márta polgármester:
Lövészeknél most orvosi vizsgálatokra kell menniük, riasztót kell csináltatniuk stb.
Földes Tamás PB Elnök:
40 millió forint tartalék lekötésre kerül, amihez ez a testület nem nyúlhat hozzá, ezzel az összeggel adjuk át a költségvetést a következő testületnek.
Baltigh Márta polgármester:
A céltartalék 4 millió forintját kevésnek tartom. Betettük a közösségi házat, ezt ki kellene venni és az összeget tartalékba tenni. Az engedélyek most készülnek.
Földes Tamás PB Elnök:
Könnyűszerkezetes épület, az engedélyre ráhajtunk és őszre kész az épület.
Baltigh Márta polgármester:
Buszforduló, buszöböl, járda, középső park, Madonna téri park, parkolók, óvoda építés. Ennyi beruházás egy évre elegendő. Ez irdatlan nagy munka. Úgy gondolom, hogy a terhek elosztásával csínján kellene bánni. Szeretném, ha nem kapkodnánk.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Én pedig szeretném, ha a Közösségi ház megvalósulna.
Baltigh Márta polgármester:
Alaposan, körültekintően kell eljárni.
Földes Tamás PB Elnök:
Ezt az idén meg kell csinálni.
A beruházások összértéke 123 millió forint, ami megvalósul. A felújítások, pl. óvoda tető, kastély kamera, közvilágítás, Madonna tér még kb. 36 millió forint. Sok minden meg fog valósulni. Erre jön még a Kőfejtő átadás és a kerékpáros beruházás a Fő utcán.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
9/2014. (I. 27.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetését és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. január 31.
Földes Tamás PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
  Földes Tamás                                  Kovács Pál                          Puskás Csaba

                PB Elnök                                         PB tag                                     PB tag