PB jkv. 2014.06.05.

Pénzügyi Bizottság
Fertőrákos
7/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. június 5. napján 18.30 órakor megtartott rendkívüli Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök,
Kovács Pál képviselő, PB tag,
Puskás Csaba képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Dr. Nagy Attila jegyző
Naske Lászlóné gazdálkodási ügyintéző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. A külterületi utak karbantartásáról szóló előterjesztést visszavonom. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
49/2014. (VI. 5.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. június 5-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      Fertőrákos Szt. Sebestyén utca közvilágítására beérkezett árajánlatról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Fertőrákos buszforduló gyalogátkelőhely megvilágítására beérkezett árajánlatokról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Polgármesteri Hivatal volt Családsegítő szolgálati iroda gázkazánjának cseréjéről való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Fertőrákosi Óvodánál és iskolánál telepítendő gyalogátkelőhely tábla LED villogóval.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      Egyebek
 
Felelős: Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Határidő: azonnal
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Közvilágítást szeretnénk a Szt. Sebestyén utca új részén. Kértünk árajánlatokat, a korábbi PB ülésen az 5 darabnál és a LED technológiánál maradtunk. Fényereje 400 lux, és 20 Wattos. Kivitelezési határidő 2014. 08. 15. A legolcsóbb árajánlat 365.000 Ft + ÁFA.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
50/2014. (VI. 5.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Szt. Sebestyén utca közvilágításának bővítésére bekért árajánlatot és a Villkász Kft. (9700 Szombathely, Mérleg utca 1/A.) 2014. május 12. napján beérkezett árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek 365.000 Ft + ÁFA összegben.

 

Kivitelezési határidő: 2014. augusztus 15.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslat a buszforduló zebra megvilágítása, melyre 4 árajánlatot kértünk be, legkedvezőbb az Elektron GM Kft. ajánlata 650.000 Ft + ÁFA összegben.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
51/2014. (VI. 5.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Fő utcán létesülő (Fertőrákosi buszforduló) gyalogos átkelőhely mesterséges megvilágítására beérkezett árajánlatokat és az Elektron GM Kft. (9400 Sopron, Kelénpataki u. 12.) 2014. 06. 04. napján kelt árajánlatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni 650.000 Ft + ÁFA, azaz hatszázötvenezer forint + általános forgalmi adó összegben.
 
A beruházás költségéből 635.000 Ft + ÁFA összeg az önkormányzat 2014. évi költségvetésének K71 rovat terhére, az ezen felüli 15.000 Ft + ÁFA összeg az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül elszámolásra.

 

Kivitelezési határidő: 2014. augusztus 15.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az előterjesztés 2. pontjáról a múltkori PB ülésen esett szó, hogy az óvodánál és az iskolánál lévő zebra megvilágítását ki kellene cserélni. Az árajánlat húzósra sikeredett.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A vállalkozó jelezte, hogy meg kell terveztetni a cserét, bár ez gyakorlatilag csak egy égőcsere, valamint az E-ON-nal egyeztetni kell, emiatt ilyen nagy az árajánlatban szereplő összeg.
A Polgármester Asszony arra kért, tolmácsoljam a képviselők felé, hogy azt javasolja, ezt ne fogadja el a PB, a zebrákhoz vásárolandó LED-es villogó elegendő.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Szerintem is elegendő, ez nagyon sok.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
52/2014. (VI. 5.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Fő utca 156. szám előtt lévő (Fertőrákosi Óvoda), valamint a Fertőrákos Fő utca 236/A. előtt lévő (Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola)  gyalogátkelőhely megvilágításának korszerűsítésére beérkezett árajánlatokat és annak elfogadását nem támogatja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: azonnal
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az eredeti költségvetésbe belefér az újabb árajánlat és így üzembiztossá válna a rendszer.
Puskás Csaba képviselő, PB tag:
Én futnék még egy kört, így is nagyon soknak találom.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A kis kazán drágább, mint a nagy.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Nagyon elmentek az árak. De ha ez a PB kérése, akkor erről nem szavaznánk és megkérnénk a Jegyző Urat, hogy lehetőleg a júniusi KT ülésig kérjen még be árajánlatokat.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Óvodánál és az iskolánál telepítendő LED-es villogó tábla. Ezt csak az Alfa-Girod telepíti, így nem tudunk más árajánlatot kérni. 1.130.000 Ft + ÁFA összegről szól az árajánlat.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
53/2014. (VI. 5.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Fő utca 156. szám előtt lévő (Fertőrákosi Óvoda), valamint a Fertőrákos Fő utca 236/A. előtt lévő (Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola)  gyalogátkelőhelyhez „Figyelmeztető tábla LED villogóval” való telepítésére az Alfa-Girod Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) 2014. május 8. napján beérkezett és 2014. június 3. napján kiegészített árajánlatát, melyet 1.130.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-százharmincezer forint + általános forgalmi adó összegben – az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.

 

Kivitelezési határidő: 2014. július 31.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 15.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az egyebek napirendi pontra.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Beszéltem a Polgármester Asszonnyal, arra kért, beszéljük meg, hogy a távozó iskolaigazgatótól hogyan tudnánk elköszönni. Milyen ajándékot vegyünk és mekkora összegben?
Kovács Pál képviselő, PB tag:
Ajándékkosarat vehetnénk.
Puskás Csaba képviselő, PB tag:
Lehetne egy festményt venni.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Az igazgató Asszony 25 évet tanított az iskolában, olyan ajándékot kell venni, amire ránéz, és azt mondhassa „Ezt a Fertőrákosiaktól kaptam”. Én nem 10-20 ezer forintban gondolkodnék, hanem többen.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Vehetnénk egy szép vázát.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Maradjunk akkor a vázánál, Majorosné Nagymarosi Rita vállalja a beszerzést bruttó 30.000 Ft összegig, a hivatal beszerzi hozzá a réztáblát „Fertőrákos Községi Önkormányzattól” szöveggel, valamint a virágcsokrot.
Azt szeretném még jelezni a képviselőknek, hogy meg kaptuk az építési engedélyt a  Kultúrházra és a kiviteli tervek is elkészültek. Én elindítanám a közbeszerzést úgy, hogy a kivitelezés a jövő évben lenne. 2015. évben megkapjuk az államtól a 88 millió forintot.
A buszforduló avatásra el kellene készíteni a honlapot és a fiúknak kihordani még a holnapi napon.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Készen van a plakát, csak ki kell nyomtatni.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Holnap kérem e-mail-ben és jöjjön be valaki érte 10 óra körül.
Fel kellene hívni a Soproni Téma szerkesztőjét, hogy tudósítson az átadásról, valamint a frissen beszerzett traktort és kiegészítőket meg kellene mutatni az érdeklődőknek a helyszínen.
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                        Földes Tamás                             Kovács Pál                    Puskás Csaba                                

PB Elnök                                           PB tag                                     PB tag