PB jkv. 2014.09.29.

Pénzügyi Bizottság
Fertőrákos
11/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 29. napján 18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök,
Kovács Pál képviselő, PB tag,
Puskás Csaba képviselő, PB tag,
Csóka Zoltánné külső PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Szeretném megköszönni az elmúlt négy év munkáját mindenkinek. Eredményes ciklus záródik, aki tovább folytatja a munkát, annak további sok sikert kívánok.
Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
82/2014. (IX. 29.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2014. szeptember 29-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      Id. Horváth József ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Varga András ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Pácser Csaba ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Mosoly klub kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      BURSA Hungarica pályázathoz való csatlakozás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal számítógép állományának részleges lecseréléséről szóló árajánlatok tárgyalása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
7.      Egyebek
 
 
Felelős: Földes Tamás képviselő, PB Elnök
Határidő: azonnal
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Egy korábbi KT ülésen kértük, hogy a külterületi ingatlanainkat ajánljuk fel megvételre. A kiírás megtörtént, és hárman jelentkeztek. Id. Horváth József 3 területre is beadott kérelmet. A vagyonrendelet alapján az önkormányzat mindegyikre kért értékbecslést. Ezeken a területeken jelenleg is ők a bérlők. Az értékbecslések 1.580.000, 154.000 és 200.000 forintról szóltak. A legdrágább a Meggyesi út mellett található gyümölcsös. A másik kettő kisebb értéken szerepel. Ezen az értéken ajánlanánk fel megvételre.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A földforgalmi törvény alapján az adásvételi szerződést megkötné a kérelmezővel az önkormányzat, azonban elővásárlási jogot érvényesíthetnek sokan, így lehetséges, hogy végül nem a kérelmezővel kötünk szerződést. Ennek az átfutása kb. fél év.
Kovács Pál képviselő:
Mellette van egy épület. Lehet rá építeni?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A jelenlegi HÉSZ alapján nem.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
83/2014. (IX. 29.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Id. Horváth József 9421 Fertőrákos, Fő utca 15. szám alatti lakos 2014. augusztus 28. napján kelt és 2014. szeptember 24. napján kiegészített kérelmét, és úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló alábbi ingatlanokat – a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. szeptember 17. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő összegben – javasolja felajánlani értékesítésre:
 
1. Fertőrákos külterület 043/3 helyrajzi számú ”szántó” besorolású ingatlan 1.580.000 Ft, azaz egymillió-ötszáznyolcvanezer forintos vételáron;
 
2. Fertőrákos külterület 046/58 helyrajzi számú „gyümölcsös” besorolású ingatlant 154.000 Ft, azaz százötvennégyezer forintos vételáron;
 
3. Fertőrákos külterület 046/59 helyrajzi számú „szántó” besorolású ingatlant 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forintos vételáron;
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Varga András kérelme. Az előbb elmondottak erre is vonatkoznak.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
84/2014. (IX. 29.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Varga András 9421 Fertőrákos, Szt. Sebestyén utca 17. szám alatti lakos 2014. szeptember 2. napján kelt kérelmét, és az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos külterület 041/7 helyrajzi számú ”szőlő” besorolású ingatlant a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. szeptember 17. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő 866.000 Ft, azaz nyolcszázhatvanhatezer forintos vételáron javasolja felajánlani a kérelmező részére.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Pácser Csaba kérelme. Itt belterületi ingatlanról van szó. Ennek az értéke 391.000 Ft az értékbecslés szerint. Itt más szabályok az érvényesek.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Itt az adásvételi szerződés megkötése után be lehet jegyezni a tulajdont a telekkönyvbe. Az ingatlan gazdasági épület besorolású, de kb. 20-30 éve már lebontásra került, csak egy-két kő látszik ki a földből.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
85/2014. (IX. 29.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Pácser Csaba 9421 Fertőrákos, Fő utca 101. szám alatti lakos 2014. szeptember 10. napján kelt kérelmét az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos belterület 805 helyrajzi számú ”kivett gazdasági épület” megnevezésű, valamint a hozzá tartozó Fertőrákos belterület 807 helyrajzi számú ”kivett közös udvar” önkormányzatot illető részét a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. szeptember 17. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő 391.000 Ft, azaz háromszázkilencvenegyezer forintos vételáron javasolja elidegeníteni a kérelmező részére.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Mosoly klub kérelme. A költségvetésben szerepel 400.000 Ft, amennyiben egyesületté alakulnak. Úgy tudom, hogy nincsenek még bejegyezve.
Baltigh Márta polgármester:
Folyamatban van.
Dr. Ecsédi Károly ügyvédtől kérték az ügyintézést, a papírok elkészültek, benyújtásra kerültek, azonban hiánypótlás lett kiírva, amit az ügyvéd úr elmulasztott. A klub új ügyvédet bízott meg a papírok újbóli beadására.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Azt kérdezném a Jegyző Úrtól, hogy jogszerű e a kifizetés?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Amennyiben az önkormányzat rendeli meg a buszt és az önkormányzat nevére lesz kiállítva a számla, akkor szabályszerű a kifizetés.
Baltigh Márta polgármester:
Tavaly is kértek buszköltségre támogatást.
Csóka Zoltánné külső PB tag:
Az egyesületeket sem azért támogatjuk, hogy kiránduljanak. A Mosoly Klub tagjai nyugdíjasok, nem hiszem, hogy az önkormányzat támogatására szorulnak. Ha egy termet bérelnének, akkor azt megérteném, de a helyiséget az önkormányzattól ingyenesen kapják. Nem tudom megmagyarázni, hogy 20 fő elmegy kirándulni és adunk támogatást. Akkor más is bejöhetne támogatásért.
 
Kovács Pál képviselő, PB tag:
Én nem így gondolom. Mindenhol támogatják az időseket. Bár többen lennének a klubban.
Puskás Csaba képviselő, PB tag:
Ők nem tudnak hangszert vásárolni.
Baltigh Márta polgármester:
Ők jelen vannak a faluban, a rendezvényeinken. Az iskola sportnapján pörköltet főztek, a karcfalvi gyerekeknek palacsintát sütöttek, a Világörökség napon süteményt sütöttek és kínálták a turistákat. Ezt mind saját pénzükből. Egy nyugdíjas klub ezt tudja megtenni. Szerintem támogatni kell őket.
Csóka Zoltánné külső PB tag:
Ha ilyen programokra kérnek támogatást, akkor igen. De ha a klub 30 %-a felül a buszra és elmegy Egerbe, akkor nem.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Minden nyugdíjas előtt ott áll a lehetőség, hogy belépjen a klubba.
Majorosné Nagymarosi Rita megérkezik.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
500.000 forintig a polgármester dönthet. Mindenképpen az önkormányzatnak kell elszámolnia, hogy szabályos legyen.
Baltigh Márta polgármester:
A tavalyi példa alapján készült az előterjesztés.
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
Ha az önkormányzat vállalja a kötelezettséget és a számla a nevünkre érkezik, akkor szabályosan kifizethető.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Javaslom, hogy forrásként ne az egyesület részére megjelölt forrásból, hanem az általános tartalék terhére kerüljön elszámolásra a támogatás.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
85/2014. (IX. 29.) PB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Sörösné Vincze Terézia a Mosoly Nyugdíjas Klub képviselője 2014. szeptember 16. napján kelt kérelmét a Mosoly Nyugdíjas Klub egri kirándulásához 317.500 Ft, azaz háromszáztizenhétezer-ötszáz forint összegben – az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésében általános tartalékának (K512. sor) terhére – nyújtson a Képviselő-testület támogatást.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
BURSA ösztöndíjhoz való csatlakozás, melyet évek óta támogatunk.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
86/2014. (IX. 29.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozását.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzése. 3 árajánlat megvan. A legolcsóbb 798.000 Ft. javaslom, hogy ne az általános tartalék terhére, hanem a képviselők részére beszerzendő laptop terhére számoljuk el.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
87/2014. (IX. 29.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal számítógép állományának részleges lecserélésről beérkezett árajánlatokat és azok közül a Materiálteszt A.S.E. Kft. (9400 Sopron, Vitnyédi utca 21.) 2014. augusztus 27. napján beérkezett árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek bruttó 798.600 Ft, azaz bruttó hétszázkilencvennyolcezer-hatszáz forint összegben, mely az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetés K63. sorának (informatikai eszközök beszerzése) terhére kerül elszámolásra.
 
Felelős: dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                          Földes Tamás                         Kovács Pál                           Puskás Csaba                                               PB Elnök                                 PB tag                                     PB tag