PB meghívó 2012.08.27

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 

M E G H Í V Ó

 

 

  1. augusztus 27. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.)Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.

 

Napirendi pontok:

 

 

Nyílt ülés:

 

 

  1. Tar László kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. Hosszútávú közbeszerzés kiírása a szúnyoggyérítés feladatainak ellátására.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. A Fertőrákos 037. hrsz. ingyenes tulajdonba adást megerősítő Képviselő-testületi döntés.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. Fertőrákos turisztikai vonzerejének televíziós bemutatásának megrendelése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

  1. Egyebek.

 

 

 

Kelt Fertőrákos, 2012. augusztus 16.

 

 

Földes Tamás sk.

     PB Elnöke