PB meghívó 2012.12.17

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

M E G H Í V Ó

  1. december 17. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés

  1. A fertőrákosi egyesületek évvégi beszámolója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

  1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

  1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

  1. Az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

  1. Egyes közüzemi szolgáltatások díjtételeinek megállapítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

  1. Kultúrház pályázat visszavonása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

  1. Egyebek

 

Kelt Fertőrákos, 2012. december 6.

       Földes Tamás sk.

           PB Elnök