PB meghívó 2013.01.24

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. január 24. (csütörtök) du. 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. Egyesületek beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Az 1 évet meghaladó területbérleti szerződések megkötésére való polgármesteri felhatalmazás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetése (1. forduló).
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Egyebek.
 
 
 
Kelt Fertőrákos, 2013. január 15.
     Földes Tamás sk.
        PB Elnöke