PB meghívó 2013.03.25

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

KÖZSÉGFEJLESZTSÉI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2013. március 25. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
 1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Fertőrákos Kőfejtő előtti épületek lebontása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Mithrasz szentély üzemeltetésére beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Boglárhegyi gyalogút megvalósításáról és a kivitelező kiválasztásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Temető kerítés felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Kultúrház pályázat visszavonása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Az önkormányzat tulajdonában álló Fő utca 190. sz. épület terveztetése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Közép és hosszú távú fejlesztési terv elkészítésére való felhatalmazás
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A településen kiépítendő ún. QR kódok költségeiről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. SMJV kérelme az önkormányzat tulajdonában álló Margitbányai út vagyonkezelői jogának átadására.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Kelt Fertőrákos, 2013. március 20.
  Földes Tamás sk.                                           Dr. Ecsédi Károly sk.
Pénzügyi B. Elnök                                         Községfejlesztési B. Elnök