PB meghívó 2013.04.22

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. április 23. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
 
1.      Az All Drink Kft. kérelme a Fertőrákos 719 hrsz ingatlan (volt Kultúrház) hasznosításáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Önkormányzati felelősség és vagyonbiztosítási szerződés felmondása és új szolgáltatóval való szerződéskötés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
3.      Beszámoló az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertő tó körüli kerékpáros hálózatfejlesztés c. projekthez való csatlakozás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Az önkormányzat Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulásban való tagságáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Tájékoztatás a Fertőrákos Boglárhegy településrészen 2009-2011. évben befolyt telekadó bevételekről.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 
Kelt Fertőrákos, 2013. április 18.
Földes Tamás sk.
      PB Elnök