PB meghívó 2013.06.12

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. június 12. (szerda) a 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. A Fertőrákosi Mithrasz szentély üzemeltetésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Fertőrákos, Patak sor rekonstrukció tervezési munkái.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Egyebek.
 
 
Kelt Fertőrákos, 2013. június 7.
       Földes Tamás sk.
             PB Elnök