PB meghívó 2013.06.25

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2013. június 25. (kedd) 15.40 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Nagy Imréné kérelme.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertőrákos 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan ún. városfalon kívül eső részének hasznosítása.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Sopron Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Fertőrákos Patak sor burkolatcseréről beérkezett árajánlat tárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Vízóra aknák készítésre beérkezett árajánlat tárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Polgármesteri Hivatal munkatársainak Köztisztviselői nap alkalmából való jutalmazása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. Tájékoztatás a 2013. I. féléves előirányzatok módosítására.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Kelt Fertőrákos, 2013. június 24.
       Földes Tamás sk.
             PB Elnök