PB meghívó 2013.11.22.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. november 26. (péntek) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
 
Nyílt ülés:
1.      Az önkormányzat és szerveinek 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      A Fertőrákos belterület 719. hrsz. (Fertőrákos Fő utca 53. számú volt Kultúrház) önkormányzati ingatlan licittárgyaláson való értékesítéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
3.      Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás 2014. évre vonatkozó szerződésének megkötéséről és annak költségeiről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
4.      Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításnak jóváhagyásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
5.      Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
6.      Helyi adórendeletek módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
7.      Fertőrákosi gyermekek karácsonyi megajándékozásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
8.      A Fertőrákos Meggyesi út jövőbeli forgalomkorlátozásáról, valamint a behajtási engedélyek szabályozásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
9.      Egyebek
Zárt ülés:
1. A BURSA Hungarica felsőoktatási támogatásokról szóló döntés.
    Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Kelt Fertőrákos, 2013. november 20.
                                                                                   Földes Tamás sk.
                PB Elnök