PB meghívó 2013.12.16

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2013. december 16. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
 
  1. Fertőrákos belterület 232 hrsz. elbirtoklási ügye.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. A 2014. évi belső ellenőrzésről szóló árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. A képviselő-testület 2014. évi munkaterve.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Az önkormányzat által bérbe adott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Egyebek
Kelt Fertőrákos, 2013. december 13.
     Földes Tamás sk.

                                                                                      PB Elnök