PB meghívó 2014.04.08.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. április 8. (kedd) 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. Az önkormányzat 2014. évre tervezett beruházásainak áttekintése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút telekvásárlásaihoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Freiler László tervező árajánlatáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Fűnyírótraktor beszerzésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. április 2.
Földes Tamás sk.

                                                                      PB Elnök