PB meghívó 2014.06.23

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
KÖZSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. június 23. (hétfő) du. 18.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági és Községfejlesztési Bizottsági együttes ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.      Zeberer Ervin kérelme (Fertőrákos 074/22 belterületbe vonása).
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
2.      A Fertőrákos 1050/41 hrsz. terület kiméretése és további hasznosítása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
3.      Polgármesteri Hivatal volt Családsegítő Szolgálat irodájában lévő gázkazán cseréjéről való döntés.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
4.      Fertőrákos Temető melletti útra (Fertőrákos belterület 284/1 hrsz.) való behajtással kapcsolatos megkeresés.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
5.      Fertőrákos 06 helyrajzi számú, Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében lévő terület hasznosításával kapcsolatos megkeresés.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
6.      Polgármesteri Hivatal munkatársainak Közszolgálati Tisztviselői Nap alkalmából való jutalmazása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
 
7.      Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
8.      Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
9.      Egyebek
Kelt Fertőrákos, 2014. június 18.
Dr. Ecsédi Károly sk.                              Földes Tamás sk.      

                                       JÜB Elnök                                                PB Elnök