PB meghívó 2014.07.28.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 
M E G H Í V Ó
2014. július 28. (hétfő) du. 18.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.      A Fertőrákos 1051/40 és 1050/66 hrsz. terület kiméretésének eredménye és további hasznosítása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
2.      Pfeifer Jánosné kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
3.      Pfaiffer Zoltán kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
4.      Fertőrákos Fő utca 120-132. közötti szakasz lakóinak kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
5.      A Fertőrákos Fő utca 190. ingatlanban található lakás bérbeadásáról szóló pályázat kiírása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
6.      Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal lábazatának és szigetelésre beérkezett árajánlatokról való döntés.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
7.      Fogászati ügyelet megrendelése.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
8.      Egyebek
Kelt Fertőrákos, 2014. július 25.
Földes Tamás sk.

     PB Elnök