PB meghívó 2014.08.25.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. augusztus 25. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.      Fertőrákosi Lövészklub kérelme
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      Fertőrákos Fő utca 190. sz. ingatlan bérbeadásra érkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
3.      A 26/2014. (III. 13.) KT határozat módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
5.      Szolgalmi jogot alapító szerződés jóváhagyása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
6.      Fertőrákos ún. középső park parkosítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
7.      Az új óvodaépülethez kapcsolódó pótmunkákról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
8.      Fertőrákos belterületén megvalósítandó járdaépítésekre beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
9.      Polgármester jutalmazása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
10. Tájékoztatás az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
11. Egyebek
     Fekete Krisztián és Feketéné Baranyai Katalin kérelme
     Pfeifer Jánosné kérelme
     Pfeifer Ignác, mint a Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérelme
Kelt Fertőrákos, 2014. augusztus 25.
Földes Tamás sk.
      PB Elnök