PB meghívó 2014.09.29.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. szeptember 29. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.      Id. Horváth József ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      Varga András ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
3.      Pácser Csaba ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
4.      Mosoly klub kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
5.      BURSA Hungarica pályázathoz való csatlakozás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
6.      Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal számítógép állományának részleges lecseréléséről szóló árajánlatok tárgyalása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
7.      Egyebek
Kelt Fertőrákos, 2014. szeptember 29.
Földes Tamás sk.

                                                                                 PB Elnök