PB meghívó 2014.12.15.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2014. december 15-én (hétfőn) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
 1. Feketéné Baranyai Katalin kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Ágay Edith Fertőrákos, Felsőszikla sor 27/f. szám alatti lakossal kötendő megállapodásról és árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal egyik helyiségének (Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat) szigetelésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Temető nyilvántartás digitalizálására beérkezett árajánlatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Helyi önkormányzati út átadásáról és országos közút egy részének megosztása után annak átvételéről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Az önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
                                  
 1. Pozsonyi út egy részének kisajátítása, illetve a Fertőrákos belterület 1841/2 hrsz. ingatlan hasznosítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Pfeifer Jánosné kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Kettinger Attila ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
 1. Gheorge Popescu ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. december 9.
Huber Hedvig Erzsébet
        PB Elnök sk.