PB meghívó 2015. 01. 26.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2015. január 26-án (hétfőn) 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) Pénzügyi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
  1. Horváth Mátyás kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Id. Makovnik István kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2015-2019. év közötti Gazdasági Programja.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Felsőoktatási ösztöndíj pályázatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Pfeifer János kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. december 9.
Huber Hedvig Erzsébet sk.
           PB Elnök