PB ülés meghívó 2014.03.24.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG-KÖZSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. március 24. (hétfő) du. 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Pénzügyi Bizottsági és Községfejlesztési bizottsági összevont ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. Makk Lajos (9421 Fertőrákos, Fertő utca 3.) kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Pfaiffer Zoltán (9421 Fertőrákos, Fő utca 133.) kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Fertőrákosi Temető kerítésének kijavítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút telekvásárlásaihoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. MADÉMA 2006. Útépítő Kft által elvégzett és elvégzendő pótmunkákról és azok pénzügyi forrásiról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Freiler László tervező árajánlatáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Fűnyírótraktor beszerzésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Meggyesi út használatával és behajtási engedélyekkel kapcsolatos megbeszélés.
  1. Egyebek.
Kelt Fertőrákos, 2014. március 21.
Földes Tamás sk.                            dr. Ecsédi Károly sk.

                                         PB Elnök                                   Községfejl. B Elnök