14/2004 (XII. 1.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.  Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79.§ (1) és (2) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  … Continue reading 14/2004 (XII. 1.) önkormányzati rendelet

9/2016 (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) rendelete módosításáról § A 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a a következők szerint módosul: „(1) A képviselőtestület a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 526.647.207,–Ft-ban, kiadási főösszegét ennek megfelelően ugyancsak 526.647.207,–Ft-ban állapítja… Continue reading 9/2016 (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

10/2003. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetben! Hatályos: 2016. 07. 01. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzatának 10/2003. (VIII.1.) r e n d e l e t e a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról   Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.… Continue reading 10/2003. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet

7/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Fertőrákos Községi Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi… Continue reading 7/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet

6/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékról és a hozzá tartozó közszolgáltatásról szóló 10/2003. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletet     Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés a) – g) pontjaiban és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény… Continue reading 6/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet