5/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet

  Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormány ajánlását a közszolgálati… Continue reading 5/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet

16/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli: § Az Önkormányzat a következő helyi adókat vezeti be: a)… Continue reading 16/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

15/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete a közművesítési hozzájárulásról Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § E… Continue reading 15/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §… Continue reading 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

8/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország… Continue reading 8/2015 (IV. 28.) rendelet

7/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosításáról Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő felhatalmazás alapján a településképi bejelentési eljárás és a… Continue reading 7/2015 (IV. 28.) rendelet

6/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadás elfogadásáról Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 495.774 eFt bevétellel;… Continue reading 6/2015 (IV. 28.) rendelet

2/2015. (II. 17.) rendelet

Hatályos: 2020. szeptember 30. napjától! ​Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. §-ának (4) bekezdésében, 58/B §-ában, 92. §-ában és 134/E. §-ában… Continue reading 2/2015. (II. 17.) rendelet

1/2015. (I. 27) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések… Continue reading 1/2015. (I. 27) rendelet

1/2011. (II. 1.) rendelet

Egységes szerkezetben (Hatályos 2014. december 4-től) Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 1.) rendelete A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés e) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)… Continue reading 1/2011. (II. 1.) rendelet