4/2011. (III. 1.) Ör.

Egységes szerkezetben! Hatályos: 2014.01.01-től!   Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 1.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Fertőrákos Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (a továbbiakban:  Sztv.)    1. §  (2) bekezdésében,  10. §  (1) bekezdésében,  25. § (3) bekezdésében,  26. §-ban,  32. §… Continue reading 4/2011. (III. 1.) Ör.

2/2008. (IV. 20.) Egys. szerkezetben

Egységes szerkezetben! Hatályos: 2014. 01. 01. napjától   Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(IV.20.)        r e n d e l e t e a    pénzben természetben és személyes gondoskodás útján nyújtott gyermekjóléti  ellátásokról. Fertőrákos Képviselő-testülete    az   1997. évi    XXXI.  tv.   l8.§.   (l)-(2) bekezdés,    21.§. (l)-(3) bekezdés, 29.§. (l)-(2) bekezdés,   131.§ (1) bekezdés és  157.§. (5) bekezdés, … Continue reading 2/2008. (IV. 20.) Egys. szerkezetben

18/2013. (XII. 17.) Ör.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 17.) rendelete a pénzben, természetben és személyes gondoskodás útján nyújtott gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2008. (IV. 20.) önk. rendelet módosításáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás… Continue reading 18/2013. (XII. 17.) Ör.

17/2013. (XII. 17.) Ör.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 17.) rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) önk. rendelet módosításáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi… Continue reading 17/2013. (XII. 17.) Ör.

16/2013. (XII. 17.) Ör Átmeneti gazdálkodás 2014.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Fertőrákos Község Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról az alábbiakat rendeli el:   §… Continue reading 16/2013. (XII. 17.) Ör Átmeneti gazdálkodás 2014.

13/2013. (VIII. 27.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § (5) bekezdésében,… Continue reading 13/2013. (VIII. 27.) rendelet

15/2013. (VIII. 27.) Ör.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 12.) rendelete módosításáról       1. § A 3/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a a következők szerint módosul: „(1) A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 285.173.893,- Ft-ban, kiadási főösszegét… Continue reading 15/2013. (VIII. 27.) Ör.

5/2013. (III. 26.) rendelet

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő felhatalmazás alapján a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés részletes szabályairól a következő… Continue reading 5/2013. (III. 26.) rendelet

4/2013. (III. 26.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és az Alkotmány 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. § A… Continue reading 4/2013. (III. 26.) rendelet

18/2012 (X. 16.) rendelet

Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. 12. 23-tól Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli… Continue reading 18/2012 (X. 16.) rendelet