9/2007. (VII. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (VII. 1.) rendelete a közterületek használatáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közterületek használatának szabályozására az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános és értelmező rendelkezések 1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megalkotása, amelyek a közterületek… Continue reading 9/2007. (VII. 1.) rendelet

6/2011 (III. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III. 1.) rendelete az első lakáshoz jutás és lakásfelújításhoz nyújtandó helyi támogatásáról Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében foglalat felhatalmazás alapján, az első lakáshoz jutás (lakás vásárlás vagy építés) vagy első lakás felújításhoz nyújtandó helyi támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.… Continue reading 6/2011 (III. 1.) rendelet

5/2011. (III. 1.) rendelet

Fertőrákos község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 1.) Önkormányzati rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről Fertőrákos község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.… Continue reading 5/2011. (III. 1.) rendelet

14/2004. (XII. 1.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XII.1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79.§ (1) és (2) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I.… Continue reading 14/2004. (XII. 1.) rendelet