Rendkívüli KT meghívó

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
 
M E G H Í V Ó
2014. április 8. (kedd) a 16.00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottság ülése után közvetlenül a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
  1. Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Tanácsába az önkormányzat részéről történő tag delegálása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Az önkormányzat 2014. évre tervezett beruházásainak áttekintése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút telekvásárlásaihoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Freiler László tervező árajánlatáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Fűnyírótraktor beszerzésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. április 2.
Baltigh Márta
 polgármester